Heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Een uiterst onwaarschijnlijke gebeurtenis die toch plaatsvond? Als de logische wetten van oorzaak en gevolg voor even opzij worden gezet en er gebeurt iets heel betekenisvols in je leven dan is er vaak sprake van synchroniciteit. Ik zie het als kadootjes (soms groot en soms klein maar niet minder betekenisvol) van het universum. Je zou deze kadootjes kunnen zien als richtingaanwijzers of duwtjes in je rug als teken dat je op de goede weg bent.

Ik mag van geluk spreken dat ik met enige regelmaat synchroniciteit mag ervaren in mijn leven. Bijvoorbeeld in de tijd dat ik mijn huidige man ontmoette en pas nog toen er een hartjesballon het huis in zweefde uit het niets. Sommige gevallen van synchroniciteit zijn zo bijzonder dat je een soort van masterplan achter onze dagelijkse realiteit zou kunnen vermoeden.

Een wederzijdse betekenis

Zowel Carl Jung als wijsgeren uit de oudheid hebben dit fenomeen omschreven. De psycholoog Carl Jung introduceerde het begrip “synchroniciteit” in onze iets modernere tijd als een samenloop van twee gebeurtenissen met een wederzijdse betekenis. Daarbij zouden ze zich ook min of meer gelijktijdig voordoen.

Zowel de Griekse wijsgeer Heraclitus als de Romeinse Keizer Marcus Aurelius verwezen naar de bijzondere samenhang van de dingen en dat alles in principe onderling een natuurlijk verband heeft. Het geheel van dingen dat niet onlosmakelijk van elkaar gescheiden kan worden. Gebeurtenissen die op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden samenvallen in plaats en/of tijd. Dit in tegenstelling tot het droge en rationele wetenschappelijke oorzaak-en-gevolg denken.

Verleden en toekomst

In een nieuw concept binnen de hedendaagse metafysica wordt de tijd als een bol gezien en niet als een lineair gegeven. Verleden en toekomst bestaan dan slechts in onze perceptie en in dit moment. Wat er beweegt over de oppervlakte van deze bol is slechts ons bewustzijn. Dan zou alles op elk moment met elkaar verbonden zijn via talloze connecties. Dit gegeven wordt ook wel omschreven als “The Field”. Aan de inhoud van de bol zal ik ooit nog eens een volgend blog wijden.

In ieder geval heb je zelf de keus om betekenisvolle synchroniciteit als puur toeval te beleven of als de magie achter onze realiteit te willen ervaren. Persoonlijk kies ik voor het laatste. Hoe meer bewustzijn zich mag ontwikkelen hoe meer synchroniciteit we mogen ervaren. Het geeft ons leven zoveel meer betekenis en verbinding en geeft ons de mogelijkheid om ons levensdoel te vinden en te leven.

Voor meer synchroniciteit in je leven: boek een consult bij Briljant Coaching.